Het PO krijgt een eerlijk salaris: gelijk aan het VO32

>> Het PO krijgt een eerlijk salaris: gelijk aan het VO

Status: Is opgelost
Bron:  rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/04/22/onderwijsakkoord-15-miljard-voor-goed-onderwijs
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

Leerkrachten in het PO krijgen nu minder betaald dan leerkrachten in het VO, ondanks gelijkwaardige HBO-opleiding en gelijkwaardig werk.

Er komt 1 cao voor het gehele Funderend Onderwijs, waarin PO, SBO, VO, VSO en VAVO allemaal hetzelfde salarishuis krijgen. Bij voorkeur valt het MBO ook onder Funderend Onderwijs.

38 eens (86%)
6 oneens (14%)Reacties op deze stelling

Bijdrage van Marcel:
Een CAO voor het gehele onderwijs is een prima plan, maar dat wil nog niet zeggen dat PO en VO gelijke salarissen moeten hebben. Een docent die les geeft in groep 1 PO gelijkstellen wat betreft salaris met iemand die les geeft in bovenbouw Havo/Vwo lijkt mij erg ongewenst. Iemand die les geeft in groep 8 gelijk belonen met iemand die les geeft in de brugklas klinkt al weer redelijker.

Bijdrage van Anna:
Beloning af laten hangen van opleidingsniveau en functioneren. HBO bachelor gelijk belonen (PO en VO 2e graads) minstens LB/L11 HBO master minstens LC WO master LD om te zorgen dat academici niet meer afhaken. Zo stimuleer je doorleren onder docenten. Een hogere opleiding levert automatisch een hoger salaris op, naar denk- en kennisniveau. Uiteraard niet in beheer van besturen, maar salarissen uit de lumpsum halen en álle goed functionerende docenten voorzien van een vast inkomen. Nu kiezen besturen voor tijdelijk en goedkoop in plaats van kwaliteit. Docenten vertrekken hierdoor uit het onderwijs.

Bijdrage van Jan Bunnik:
Wel belangrijk dat alléén universitair geschoolden in welk onderwijs dan ook moeten functioneren.

Vorige stellingVolgende stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina