Particulier onderwijs wordt op dezelfde wijze door onderwijsinspectie getoetst als regulier onderwijs

Terug naar voorpagina Vorige stellingVolgende stelling35

>> Particulier onderwijs wordt op dezelfde wijze door onderwijsinspectie getoetst als regulier onderwijs

Op B3-scholen zijn lang niet alle normen van toepassing die gelden voor bekostigde basisscholen.

Het funderend onderwijs moet voor elk kind dat onderwijs volgt, getoetst worden aan dezelfde kwaliteitscriteria. Ouders en hun kinderen moeten er op kunnen rekenen dat de basiskwaliteit op alle scholen, bekostigd of particulier, hetzelfde is. Particuliere scholen (B3) die hier niet aan voldoen, worden hier op afgerekend.

35 eens (100%)
0 oneens (0%)Reacties op deze stelling

Bijdrage van Ellen:
....en het diploma wordt op dezelfde manier gewaardeerd. Toevoeging: ook voor in het buitenland genoten opleidingen van vergelijkbaar niveau.

Vorige stellingVolgende stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina