Leraren zijn architecten van het onderwijs dat zij aanbieden25

>> Leraren zijn architecten van het onderwijs dat zij aanbieden

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt.
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

Door verschillende instanties (waaronder uitgevers) wordt (deels) bepaald hoe de lessen in de klas er uitzien. Door, daarnaast, de hoge werkdruk wordt het erg lastig om goed onderbouwde lessen voor te bereiden. De lesmethodes worden dan al snel leidend. Deze methodes zouden ondersteunend moeten zijn en niet de heilige graal.

Lesmethodes worden (mede) geschreven en gekeurd door leraren. Deze methodes zijn een middel om goed onderwijs te kunnen verzorgen en helpen startende leraren het curriculum beter te leren kennen. De basis van de methodes is evidence informed en zal worden ontdaan van zoveel mogelijk irrelevante extra’s die leerlingen afleiden van de kern van het lesdoel (plaatjes, extreme kleuren, enz). Om goede lessen voor te kunnen bereiden krijgen leraren meer tijd.

27 eens (93%)
2 oneens (7%)Reacties op deze stelling

Bijdrage van Onne van Buuren:
Het moet voor ontwerpers van onderwijs (uitgevers, docenten, vakdidactici) rendabel zijn om te investeren in verbetering van onderwijs, inclusief de methodes. Dat kan alleen als de curricula niet te vaak en niet te grootschalig op de schop gaan. Er is tijd nodig om te kunnen optimaliseren.

Vorige stellingVolgende stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina