Leerlingen verlaten het basisonderwijs na 11 leerjaren.3

>> Leerlingen verlaten het basisonderwijs na 11 leerjaren.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt.
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

Nu selecteren we kinderen op 12 jarige leeftijd. Dit is te vroeg, kinderen zijn nog volop in ontwikkeling en de voorspellende waarde van de eindtoets is onvoldoende (zoals blijkt uit het aanzienlijke percentage op- en afstromers.) Vervolgens worden de kinderen op het VMBO nog eens in drie stromen ingedeeld. In de praktijk komt het erop neer dat we verschillende verwachtingen hebben van verschillende kinderen. Vervolgens maken kinderen onze verwachtingen waar: ook de lage verwachtingen.

De basisschool omvat 11 leerjaren. Daarna gaan leerlingen of naar het Voorbereidend Hoger Onderwijs of naar het Middelbaar Beroepsonderwijs. In de hogere jaren van het basisonderwijs wordt het aanbod verbreed met vreemde talen en wis-, natuur- en scheikunde en een aantal nader te bepalen praktijkvakken. Biologie, geschiedenis en aardrijkskunde worden losgemaakt uit het vak wereldoriëntatie en apart gegeven. Het curriculum in de hogere leerjaren is cursorisch: er is een landelijk verplichte vakinhoud voor alle leerlingen en er zijn keuzedelen.

11 eens (58%)
8 oneens (42%)Reacties op deze stelling

Bijdrage van Gerike :
Uitgestelde schoolkeuze is beter voor leerlingen. Kinderen stromen vaker hoger door. Kunnen zelf beter bewust kiezen/ervaren wat bij hen past. In landen waar zo'n systeem bestaat, zijn de resultaten heel positief. In NL zijn enkele proeftuinen geweest voor soortgelijke Junior High scholen. Ook hier positieve resultaten.

Bijdrage van Anna:
De verschillen op latere leeftijd krijg je niet weggedifferentieerd. Een middenschool of vergelijkbaar alternatief is een slecht idee. Dakpanbrugklassen zijn een betere oplossing. Alles op 1 hoop absoluut niet. De stof van een 1 vwo leerling is al moeilijker dan wat een vmbo-basis leerling op het eindexamen moet kunnen. Deze groepen zullen onvermijdelijk benadeeld worden door uitgestelde selectie (en daarmee dus uitgesteld onderwijs naar leerbehoefte). Gun iedere leerling een succeservaring door dakpanbrugklassen.

Bijdrage van Jan Bunnik:
vervolgonderwijs moet hier bij aansluiten

Vorige stellingVolgende stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina