Leerlingen verlaten het basisonderwijs na 11 leerjaren.0

>> Leerlingen verlaten het basisonderwijs na 11 leerjaren.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt.
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

Nu selecteren we kinderen op 12 jarige leeftijd. Dit is te vroeg, kinderen zijn nog volop in ontwikkeling en de voorspellende waarde van de eindtoets is onvoldoende (zoals blijkt uit het aanzienlijke percentage op- en afstromers.) Vervolgens worden de kinderen op het VMBO nog eens in drie stromen ingedeeld. In de praktijk komt het erop neer dat we verschillende verwachtingen hebben van verschillende kinderen. Vervolgens maken kinderen onze verwachtingen waar: ook de lage verwachtingen.

De basisschool omvat 11 leerjaren. Daarna gaan leerlingen of naar het Voorbereidend Hoger Onderwijs of naar het Middelbaar Beroepsonderwijs. In de hogere jaren van het basisonderwijs wordt het aanbod verbreed met vreemde talen en wis-, natuur- en scheikunde en een aantal nader te bepalen praktijkvakken. Biologie, geschiedenis en aardrijkskunde worden losgemaakt uit het vak wereldoriëntatie en apart gegeven. Het curriculum in de hogere leerjaren is cursorisch: er is een landelijk verplichte vakinhoud voor alle leerlingen en er zijn keuzedelen.


Fatal error: Uncaught DivisionByZeroError: Division by zero in /usr/www/users/samenta/95stellingen.nl/stelling.php:161 Stack trace: #0 {main} thrown in /usr/www/users/samenta/95stellingen.nl/stelling.php on line 161