Er is geen schaduwonderwijs29

>> Er is geen schaduwonderwijs

Status: Er zijn Kamervragen gesteld
Bron:  tweedekamer.nl/downloads/document?id=9e711d79-9d39-45c4-ad17-b258c03613af&title=Verslag%20schriftelijk%20overleg%20over%20het%20Nationaal%20Programma%20Onderwijs%3A%20voortgang%20najaar%202021%20%28Kamerstuk%2035925-VIII-15%29.pdf
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

Schaduwonderwijs floreert en vergroot de kansenongelijkheid. Zeker nu in coronatijd. Maar ook op andere momenten dienen we ons te realiseren dat het de kansen van sommige groepen kinderen niet ten goede komt.

Zodra de nadruk komt te liggen op het wegwerken van achterstanden is er sprake van stress voor het kind. Wegwerken van achterstanden is uitsluitend het prerogatief van de school. Als school in gebreke blijft, heeft de inspectie hier een aanwijzende rol. Iedere school krijgt een bijlesbudget dus geld speelt geen rol. Leraren in dienst van een school mogen geen particulier bijlesbureau beginnen.

33 eens (89%)
4 oneens (11%)Reacties op deze stelling

Bijdrage van Wilfred Berkhof:
Veel scholen blijven in gebreken hierin. Leerlingen die bij een vak achterstanden oplopen hebben vaak pech en scoren onvoldoende na onvoldoende. Binnen de school is er meestal geen geld om deze achterstanden in extra uren weg te werken. Het zou wel goed zijn om het schaduwonderwijs uit de commerciële sector te halen en door de overheid te laten bekostigen en voorzien en dan het liefste binnen de eigen school. Je kunt niet van ouders verwachten dat ze hun kinderen laten falen, omdat de school faalt.

Vorige stellingVolgende stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina