Curriculum.nu moet wachten tot het onderwijspeil weer op orde is-2

>> Curriculum.nu moet wachten tot het onderwijspeil weer op orde is

Status: Curriculum.nu is nu echt over en sluiten
Bron:  tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2022Z06427&did=2022D14339
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

Het proces van het herzien van het curriculum.nu, als opvolger van Onderwijs2032 gaat onverstoord door, ondanks alle kritiek en het gemis aan draagvlak. De Dijsselbloem-proef wordt niet gehaald en ondanks aanmaningen van onder andere de Hoge Raad, de Onderwijsraad en vakbonden wordt er stug doorgewerkt door onder andere SLO in opdracht van de minister.

Het proces van curriculum wordt tot nader order gestaakt en kan pas verder gaan als alle andere problemen zoals lerarentekort verdwenen zijn en het te hoge aantal analfabeten de wereld uit is. Een herziening vindt plaats als er noodzaak en draagvlak is. Commissies bestaan altijd voor het grootste deel uit leraren en docenten. Zij mogen zichzelf aanmelden, werving verloopt altijd in openbaarheid.

0 eens (0%)
2 oneens (100%)Reacties op deze stelling

Bijdrage van Ellen van der Leeden:
Niet Dijsselbloem proof is abfahren, wegwezen, niet meer over beginnen.

Vorige stellingVolgende stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina