Leerlingen die hoger scoren dan 1F mogen afwijken van de 'vaste' methode2

>> Leerlingen die hoger scoren dan 1F mogen afwijken van de 'vaste' methode

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt.
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

De "vaste" methodiek in het basisonderwijs is alleen gericht op het halen van de ondergrens, bijvoorbeeld referentieniveau 1F. Daarboven mogen kinderen en leerkrachten met elkaar zoeken naar gewenste verdieping. Deze vaste methodiek gaat uit van de gemiddelde leerling en differentieert daarna voor de zwakke leerlingen en goed lerende leerlingen. Dit belast de leerkracht te zwaar.

Een goede methode zorgt ervoor dat 90% van de kinderen de ondergrens haalt. De leerkracht kan dan de leerhulp gebruiken om aan te sluiten bij de leerwensen van de kinderen, die dan veel creatiever kan zijn, dan nu in de methoden.

5 eens (63%)
3 oneens (38%)Reacties op deze stelling

Bijdrage van Renée Laqueur-van ent:
Leerkrachten die deskundig zijn kunnen en mogen altijd afwijken van de 'reguliere' instructie. Zie mijn reactie bij de vorige vraag.

Vorige stellingVolgende stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina