Goede vrijetijdsbesteding van de jeugd is ook in het belang van leraren1

>> Goede vrijetijdsbesteding van de jeugd is ook in het belang van leraren

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt.
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

We gunnen het ieder kind dat het in alle opzichten uit de verf komt, zowel persoonlijk, sociaal als in kwalificerend opzicht. Zeker bij de kinderen in meer gefortuneerde gezinnen draagt ook hun vrijetijdsbesteding aan die brede vorming bij, zo leert de praktijk. Door deelname aan sport, cultuur en andere jeugdactiviteiten en interessante vakanties bevinden deze kinderen zich in een positie waarin het niveau van die bredere vorming veel hoger is dan dat van in hun leeftijdsgenoten uit minder bedeelde gezinnen. Een voorbeeld is het recente onderzoek van het Kenniscentrum Sport en Bewegen dat uitwijst dat slechts 30% van de jeugd in kwetsbare wijken in sport participeert. Als sprake is van een royaal aanbod aan vormende vrijetijdsbesteding kan de school zich meester in de beperking tonen door vooral te focussen op taal, rekenen en kennis op allerlei relevante terreinen op een zo hoog mogelijk niveau. Daar moet de school immers garant voor staan.

Met het oog op de brede vorming van de jeugd en zijn kansengelijkheid is het van belang te investeren in allerlei vormende vrijetijdsactiviteiten voor de jeugd in kwetsbare wijken zodat zij klokjerond en 7 dagen in de week in een ontwikkelingsgerichte omgeving verkeren. Hier ligt in eerste instantie een taak voor de gemeente die zulke activiteiten kan bevorderen en faciliteren.

1 eens (100%)
0 oneens (0%)Reacties op deze stelling

Wees de eerste die reageert op deze stelling. Niemand deed dit eerder dan u.
Vorige stellingVolgende stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina