Kansengelijkheid vergt een gezamenlijke inspanning van velen1

>> Kansengelijkheid vergt een gezamenlijke inspanning van velen

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt.
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

Kansengelijkheid kan niet de exclusieve opdracht van de school en leraren zijn. Natuurlijk, onderwijs doet er toe en ook hier zijn maatregelen nodig die de kansengelijkheid versterken. Echter, de brede vorming van de jeugd (persoonlijk, sociale en kwalificerend) vergt de inzet van velen. Van ouders, al dan niet met professionele ondersteuning op gebied van financieel beheer, schuldhulp en opvoedingsondersteuning, en die ook aan hun eigen ontwikkeling werken. Van professionals op alle relevante terreinen vanaf geboortezorg, kinderopvang, speeltuinwerk, onderwijs, sport, cultuur, natuur en groen, gezondheidszorg, kind- en jongerenwerk, jeugdhulpverlening, wijkpolitie, ‘geestelijke gemeenschappen’, (sociale) media, bibliotheekwezen tot werkgevers die arbeid bieden die adelt. En van vrijwilligers die zich in allerlei leefdomeinen en werksoorten engageren met de jeugd. Als elk van hen zijn beste beentje voorzet en de vorming van de jeugd ook als een gezamenlijke opdracht ziet dan kan er veel worden bereikt. Dat werkt het best op het niveau van de wijk en er moet samenlevingsopbouw plaatsvinden om die tot ‘village to raise a child’ te maken. Daardoor kan de school zich meester in de beperking tonen en zich focussen op taal, rekenen en kennis op alle relevante terreinen. De gemeente heeft hier een belangrijke ondersteunende, faciliterende en regisserende taak.

Met het oog op de kansen en vorming van de jeugd is het van belang dat aandachtswijken zich ontwikkelen tot 'villages to raise a child'. In zo’n wijk werkt iedereen die er toe doet in het leven van de jeugd aan diens brede vorming van de jeugd en diens kansen. Dit biedt scholen de mogelijkheid zich vooral toe te leggen op taal, rekenen en kennis. De gemeente heeft hier een ondersteunende, faciliterende en regisserende taak. Dit vergt een langdurige aanpak, bijvoorbeeld in de vorm van een Jeugdkansenprogramma.

1 eens (100%)
0 oneens (0%)Reacties op deze stelling

Wees de eerste die reageert op deze stelling. Niemand deed dit eerder dan u.
Vorige stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina