De lumpsum moet op de schop46

>> De lumpsum moet op de schop

Status: Er zijn Kamervragen gesteld
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

Sinds de invoering van de lumpsum weet niemand meer waar het geld voor onderwijs blijft. Een bestuur kan zelf bepalen of een opleiding veel of weinig middelen krijgt, of zij geld stopt in de klas, in het pand of als reclame op een tram in de hoofdstad. De lumpsum is de laatste 12 jaar met 13 miljard toegenomen, maar de onderwijskwaliteit en resultaten worden enkel slechter. Een deel van het probeem zit in kapitaaldestructie. Van mensen maar ook van spullen. Een school kan alles wat afgeschreven is vervangen door mindere kwaliteit om zo aftrekposten te fabriceren. Dit is legaal en moet stoppen. Vervangen moet in het onderwijs verbeteren zijn anders gaat alles kapot.

De lumpsum zal geleidelijk worden afgeschaft. Dat zal niet in 1 keer kunnen. Er zal een parlementaire enquête moeten komen over de lumpsum. De commissie Lumpsum zal dan samen met het ministerie moeten komen tot heldere richtlijnen waar schoolbesturen zich aan moeten houden. De betaling van personeel, inclusief de onderhandelingen met de vakbonden moet sowieso via het ministerie lopen.

47 eens (98%)
1 oneens (2%)Reacties op deze stelling

Bijdrage van Jeanine:
Dat die gelden (enorme bedragen) niet geschot worden is voor mij als leerkracht echt zo'n raadsel... en dat je dan met je (G)MR moet proberen de baten en lasten te herleiden, naast je lesgevende taken... ongekend gewoon... ondoenlijke taak Een paar A4 met enorme getallen...waarom dit niet transparant en duidelijk kan... als ik toch zo zou lesgeven... Zo enorm veel geld de laatste jaren en ik zie/voel alleen een afname van (bevoegde) leerkrachten, grotere groepen, meer 'takendruk' (kleiner team is meer taken over minder mensen), minder tijd, grotere verschillen, minder pauze, enkel L10 op de werkvloer (de IB uitgezonderd, die niet voor de klas staat!)

Bijdrage van Paul Jansen:
De lumpsum moet zo snel mogelijk worden afgeschaft. Alle leerkrachten komen in dienst van het ministerie. Volgens een verdeelsleutel. Dat maakt schoolbesturen en raden vrijwel overbodig, docenten zijn niet langer de sluitpost op de begroting. Het maakt miljarden vrij die nu worden opgesoupeerd door de dure besturen waarin nutteloze bestuurderen salarissen rond de Balkenende norm opstrijken. Bovendien maakt het miljarden vrij die nu op de plank liggen. CAO onderhandelingen gaan rechtstreek met de minister. Denk eens na over de vele, grote voordelen waar maar weinig nadelen tegenover staan. Dit systeem waarin docenten in dienst waren van het ministerie bestond tot in de 70-er of 80-er jaren maar viel, zoals zoveel uitstekende zaken, ten slachtoffer aan de neoliberale, decentraliserende overheid.

Bijdrage van Oudersjdg:
Het is onbegrijpelijk dat ondanks constante verhoging van de lumpsum (en aanvullend gelden van gemeenten) de roep om meer geld blijft bestaan. Terwijl er al jaren sprake is van een dalend leerlingaantal. Het blijft onduidelijk waar deze gelden aan besteed worden en of deze uitgaven wel noodzakelijk waren. De Lumpsum zou dus niet op de schop hoeven, indien de boekhouding waarvan aannemelijk is dat deze aanwezig is, per locatie en bestuur, voor een ieder volledig transparant en inzichtelijk zou zijn. Dit ondeugdelijke uitgaven tegen kunnen gaan.

Bijdrage van Jan Bunnik:
Deze kostenpost is ontstaan uit het megalomaan maken van de onderwijs instituten opknippen die handel en alle z.g.. managers aan de tomatenpluk zetten.

Vorige stellingVolgende stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina