De gemeente wordt verantwoordelijk voor schoolgebouwen28

>> De gemeente wordt verantwoordelijk voor schoolgebouwen

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt.
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

Officieel is de overheid verantwoordelijk voor huisvesting. Bij PO zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de gebouwen, maar weer niet voor het onderhoud en renovatie. Armere gemeenten laten scholen versloffen en er is niemand die daar iets aan kan doen. Kijk hier bijvoorbeeld naar de onvoldoende ventilatie op het merendeel van de scholen: de gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk en nemen deze verantwoordelijkheid niet.

Schoolgebouwen komen volledig onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten en hier wordt door de onderwijsinspectie, maar ook door besturen, schoolleiders en ouders op gecontroleerd. Nieuwbouw en verbouw worden proactief gepland.

36 eens (82%)
8 oneens (18%)Reacties op deze stelling

Bijdrage van Ellen:
Niet de gemeente maar de centrale overheid. Geldt voor alle openbare gebouwen.

Bijdrage van Wilfred Berkhof:
Er zijn zwaar christelijke gemeenten die actief nieuwbouw van openbare scholen tegenwerken. Dus nee, het is beter als dit een taak blijft van de landelijke overheid.

Bijdrage van Michel Verschuren:
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de onderwijshuisvesting van PO, VO en speciaal onderwijs en ook voor het klimaat/inrichting van deze gebouwen volgens de bouwvoorschriften. Zij krijgen hier geld voor van het Rijk in het gemeentefonds. Veel gemeenten hebben dit op afstand gezet in de vorm van een doordecentralisatie. Daardoor wordt het voor gemeenteraden lastiger om democratische controle uit te oefenen. OCW zou strenger moeten controleren op het onderhoud van gebouwen en of het geld daarvoor ook daadwerkelijk goed besteed wordt. In ultimo is de gemeente eindverantwoordelijke.

Bijdrage van Gerike:
https://www.pianoo.nl/nl/document/11917/gezond-goed-scholenbouw-in-topconditie Op basis van dit rapport had veel meer geld uitgetrokken moeten worden voor onderwijshuisvesting. In Leeuwarden konden we er net 1 CO2 meter per schoolgebouw van betalen en hier en daar een ventilatie unit. Sloeg echt nergens op!

Bijdrage van Jan Drentje :
Zoals Michel zegt is dat voor po en vo al zo, maar het budget kan ook aan zwembad worden besteed. Rare wet.

Bijdrage van Jan Bunnik:
Gemeenten weten niet eens fatsoenlijk een stad te besturen dus laat staan dat ze dat ook nog verknallen.

Vorige stellingVolgende stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina