Kansengelijkheid zou vanzelfsprekend moeten zijn31

>> Kansengelijkheid zou vanzelfsprekend moeten zijn

Status: Is een item van het coalitieakkoord
Bron:  parlement.com/9291000/d/pdfs/coalitieakkoord-2021-2025.pdf
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

Al voor de geboorte zijn de kaarten geschud. Wie de ouders zijn en waar hun wieg stond, bepaalt nu hoe de kansen van een in 2021 geboren kind zijn. Dit schept kansenongelijkheid en is momenteel bijna onoverkomelijk.

We investeren in de versterking van de vroeg- en voorschoolse educatie. Daarmee realiseren we een solide aanbod voor achterstandsleerlingen.

36 eens (88%)
5 oneens (12%)Reacties op deze stelling

Bijdrage van Peter te Riele:
Kansengelijkheid is een utopie, de kansen zijn nooit gelijk. We moeten niet streven naar gelijke kansen, maar naar optimale kansen voor iedereen. Ook is er geen sprake van achterstand, wel van een leerbehoefte. We moeten daarbij aansluiten. Investeer in onderwijs dat recht doet aan verschillen: differentiatie op allerlei manieren en erken verschillen in talent, voorkeur, interesse, tempo, achtergrond, etc.

Bijdrage van Angelique:
Deze stelling klinkt natuurlijk als ideaalbeeld en dan ben je snel geneigd om 'mee eens' te zeggen, maar in de werkelijkheid is er geen kansengelijkheid voor kinderen. Je kunt er alleen maar naar streven. Verder lees ik in onderzoeken dat vroeg- en voorschoolse educatie niet altijd voldoende oplevert, dus wat ga je precies inzetten en hoe bereik je deze 'achterstandsleerlingen'?

Bijdrage van Annemieke:
Kansengelijkheid ja! Maar of vroeg- en voorschoolse educatie gaat helpen? Ik ben bang dat de kans bestaan dat deze educatie niet aansluit op de ontwikkeling van het jonge kind en veel te schools gaat worden. Helaas zie ik dat nu al gebeuren in peuterspeelzalen en in kleuterklassen. Hiermee slaan we de plank volledig mis.

Bijdrage van Esther Holten :
Binnen de ongelijke omstandigheden ( die er helaas zijn) zoveel mogelijk streven naar kansengelijkheid

Bijdrage van Paul Jansen:
In de praktijk is deze stelling onhaalbaar. De stelling zou moeten zijn: Excellent onderwijs om iedere leerling naat zijn/haar optimale niveau te brengen.

Bijdrage van Renée Laqueur-van Gent:
Het is een stelling met onduidelijke inhoud. Voorschoolse versterking door uitbreiding van de mondelinge woordenschat door excellente begeleiders; dat zou in de groepen 1 en 2 n.m.m. centraal moeten staan. Niet het proberen om lesprogramma's uit groep 3 al in de voorschoolse groepen te introduceren. Dat geschiedt immers in de ijdele hoop dat een vroegere start de huidige slechte scores voor lezen en schrijven in de basisschool zou verbeteren. Ik pleit voor verbetering van het taalonderwijs door de inhoud en didactiek van dat onderwijs te veranderen/aan te vullen. Kinderen gedurende een langere periode aan falende methodes blootstellen, is niet zinvol. Zie www. logischlerenlezen.be

Volgende stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina