Leerrecht moet voor iedereen gelden36

>> Leerrecht moet voor iedereen gelden

Status: De Tweede Kamer heeft dit n�Vanuit de Eerste en/of Tweede Kamer is een wet ingediend.g niet opgepakt.
Bron:  tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z23750&did=2022D13186
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

Door kansenongelijkheid kan nu een groot deel van de jeugd niet deugdelijk lezen, schrijven en rekenen.

Deugdelijk kunnen lezen, schrijven en rekenen is in ons rijke land voor iedereen bereikbaar. Iedereen die kan en wil, mag leren lezen, schrijven en rekenen. Er geldt immers leerrecht voor iedereen.

36 eens (100%)
0 oneens (0%)Reacties op deze stelling

Bijdrage van Carolien de Kovel:
Niemand zal het oneens zijn met ieders recht om te leren. De grote vraag is HOE krijgen we dit voor elkaar? Kleinere klassen, hogere eisen aan leerkrachten, ander curriculum, of nog een andere oplossing?

Bijdrage van Renée Laqueur-van Gent:
Zie mijn reactie bij de vorige vraag.

Bijdrage van Bram Dobbelaar:
Het probleem is nou juist dat nog niet iedereen de kans krijgt om te leren lezen schrijven en rekenen. Kinderen worden nogal snel afgevoerd naar een lager niet diploma gericht onderwijs alleen maar omdat ze bijvoorbeeld een handicap hebben maar wel goed zouden kunnen leren

Vorige stellingVolgende stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina