Kansengelijkheid is een voorwaarde voor het determineren van kinderen21

>> Kansengelijkheid is een voorwaarde voor het determineren van kinderen

Status: Is een item van het coalitieakkoord
Bron:  parlement.com/9291000/d/pdfs/coalitieakkoord-2021-2025.pdf
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

Wij determineren al heel jong welk kind op welk niveau ‘hoort’. Dat kun je alleen doen in een werkend systeem. Het huidige systeem werkt niet en dus is het niet verantwoord nog langer zo door te gaan. De basisvoorwaarden zijn immers niet op orde. Eerst moet er kansengelijkheid zijn in ons rijke land.

Sommige kinderen gedijen het beste in een brede of verlengde brugklas waar de uiteindelijke selectie nog even wordt uitgesteld, andere zijn meer op hun plek in een categorale brugklas. Daarom moet het kabinet willen dat er voor alle ouders en leerlingen wat te kiezen valt. Scholen krijgen de opdracht om op regionaal niveau een zo dekkend mogelijk aanbod van verschillende typen brugklassen aan te bieden, waarbij categorale scholen samenwerken met scholengemeenschappen voor soepele overgangen van leerlingen. De nadruk moet liggen op de talenten van de kinderen. Sommigen kunnen bijvoorbeeld wiskunde op VMBO niveau en Grieks op VWO niveau aan. Dit moeten scholen flexibel aanbieden, faciliteren en roosteren. Er komt een maatwerk-diploma voor het VO. Leerlingen hebben het recht zich te ontwikkelen op het niveau dat bij ze past.

23 eens (92%)
2 oneens (8%)Reacties op deze stelling

Bijdrage van Petra:
In deze zin: “Leerlingen hebben het recht zich te ontwikkelen op het niveaus dat bij ze past,” moet staan “niveau”

Bijdrage van Charlotte Goulmy:
Gecorrigeerd! Dank

Bijdrage van Oudersjdg:
Dit is alleen mogelijk met een breed aanbod, dat zowel in PO als VO aanwezig zou moeten zijn. Terwijl huidig beleid, zowel in PO als VO, minder en grotere scholen is. Ofwel, minder aanbod.

Vorige stellingVolgende stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina