Inrichting van de Nieuwe Leerweg als kans op havo (stapelen faciliteren)16

>> Inrichting van de Nieuwe Leerweg als kans op havo (stapelen faciliteren)

Status: De Tweede Kamer heeft dit n�g niet opgepakt.
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

Op dit moment kan je met een vmbo-TL diploma naar de Havo. Als per 2024 de vmbo-TL ophoudt te bestaan kan dit problemen opleveren met de doorstroom.

Het moet mogelijk zijn om een verlengde klas 3 te maken voor leerlingen die niet naar vmbo-BB/KB gaan. Zij komen dan in een 3e klas Nieuwe Leerweg/Havo. Pas in klas 3 wordt er een keuze gemaakt voor een MBO- of een HBO-route. Op die manier garanderen we een soepele doorstroom binnen het onderwijs.

20 eens (83%)
4 oneens (17%)Reacties op deze stelling

Bijdrage van Marc Geerdink-Schaftenaar:
De Nieuwe Leerweg is de doodsteek voor elke mogelijkheid die het onderwijs nog kon bieden om de kloof tussen hoger opgeleiden en lager opgeleiden nog enigszins te overbruggen. De zoveelste onderwijsvernieuwing die een slachting zal aanrichten onder leerlingen, die nu definitief gescheiden gaan worden in het door iedereen gevreesde en verfoeide vmbo en het havo/vwo. Verlengde 3e klassen gaan niks uithalen. Het enige dat zou helpen is ogenblikkelijk stoppen met alle hervormingen en wijzigingen die zijn- of zullen worden ingezet, pas op de plaats maken, en het onderwijs gewoon weer eens aan de professionals overlaten: de docenten. De enige onderwijsvernieuwingen die we nodig hebben is stoppen met proberen school "leuk" te maken. Eisen stellen aan kinderen, in plaats van ze aan het handje mee te nemen. De beknellende ijzeren greep van de Onderwijsinspectie terug dringen, zodat er niet alleen maar gekeken wordt naar cijfertjes en besturen en docenten niet meer afgerekend worden op het falen van leerlingen. Stoppen met debiliserende onderwijsmethodes voor vmbo-leerlingen. Een herwaardering van het Praktijkonderwijs. Leerlingen de mogelijkheid geven vakken op verschillende niveaus te doen. Maar wat écht revolutionair zou zijn is een minister en staatsecretaris op Onderwijs die eens besluiten hun geldingsdrang te laten voor wat het is en eens met hun poten overal van af te blijven.

Vorige stellingVolgende stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina