Schoolmijders krijgen snelle en adequate hulp26

>> Schoolmijders krijgen snelle en adequate hulp

Status: Is een item van het coalitieakkoord
Bron:  parlement.com/9291000/d/pdfs/coalitieakkoord-2021-2025.pdf
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

Kinderen voelen zich soms nergens thuis. Ze hebben een kwetsbare thuissituatie, op school voelen ze zich niet gezien of begrepen. Ze trekken zich terug en raken kwetsbaar voor drugs en extremisme. Ze worden schoolmijders.

Schoolmijders laten we niet zitten. We zorgen voor een alternatief, zoals het Walhallab nu soms al is. Onderwijs is inclusief en kan, als dat beter past bij het kind, tijdelijk of langdurig plaatsvinden binnen een organisatie zoals Walhalllab.

27 eens (96%)
1 oneens (4%)Reacties op deze stelling

Bijdrage van Kasper Boers:
Deze leerlingen hebben niet perse een kwetsbare thuissituatie. Dat uitgangspunt, "kwetsbare thuissituatie" is juist één van de belangrijke problemen in de huidige manier van omgaan met leerlingen die niet naar school gaan. De thuissituatie wordt door de goedbedoelden professionals bij voorbaat al als significant deel van de basis van het probleem gemaakt. Voorstel: Als een leerling school mijdt dan wordt er naar school gekeken en niet naar de thuissituatie. De leerling is namelijk een schoolmijder en niet (perse) een thuismijder. "voelt zich nergens thuis" in lijn daarmee ook laten vallen. Voelt zich op school niet veilig/thuis/op de plek zou wel passend zijn.

Bijdrage van Jan Bunnik:
Welk kind weigert scholing?

Vorige stellingVolgende stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina