Je hoeft niet te verhuizen voor een passende plek in het onderwijs

Terug naar voorpagina Vorige stellingVolgende stelling29

>> Je hoeft niet te verhuizen voor een passende plek in het onderwijs

Als het bij passend onderwijs mis gaat, gaat het meteen levensloopbepalend dramatisch mis. Vele ouders leuren met hun kinderen, soms voelen ze zich zelfs verplicht te verhuizen voor een juist aanbod. Ze voelen zich in de steek gelaten door de overheid.

Er komt één loket voor zorg voor passende ondersteuning. De inspectie zetelt daar ook en heeft doorzettingsmacht als ouders en school er niet uit komen. De inspectie beslist altijd in het belang van het kind. Op lerarenopleidingen komt een zware module Passend Onderwijs. Als het enigszins kan en gewenst is door ouders en kind kunnen klassen passend worden gemaakt voor kinderen met complexe problematiek. Kinderen maken we nooit passend. Besturen mogen qua onderwijs nooit sturen op financiën.

32 eens (91%)
3 oneens (9%)Reacties op deze stelling

Bijdrage van Debbie Hengeveld:
De doorzettingsmacht van de inspectie vind ik heel erg eng klinken. Ten eerste is er vaak geen passende oplossing. Ten tweede vraag ik me af of de inspectie in staat is om te beoordelen wat er passend is voor bepaalde kinderen. Waar letten zij op, hoeveel verstand hebben ze van bepaalde problematiek, of van hoogbegaafdheid, zullen ze altijd maar iets kiezen uit het aanbod wat er toevallig in de regio is, enz. Dit zou drang, dwang enz kunnen veroorzaken, vaak ten nadele van het kind wegens onvoldoende kennis en/of mogelijkheden.

Bijdrage van Oudersjdg:
Indien het huidig aantal schoolgebouwen, veelal kleinschalig (max 250 leerlingen) behouden blijft en ingericht op behoeften, is er een passende plek te vinden voor elk kind. Noodzaak om te verhuizen is er dan niet. Indien het huidig beleid, samenvoegen en sluiten vn dit soort scholen tbv enkele IKC's wordt doorgezet zal de afstand huis-passende school te groot worden.

Vorige stellingVolgende stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina