Je hoeft niet te verhuizen voor een passende plek in het onderwijs0

>> Je hoeft niet te verhuizen voor een passende plek in het onderwijs

Status: Is een item van het coalitieakkoord
Bron:  parlement.com/9291000/d/pdfs/coalitieakkoord-2021-2025.pdf
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

Als het bij passend onderwijs mis gaat, gaat het meteen levensloopbepalend dramatisch mis. Vele ouders leuren met hun kinderen, soms voelen ze zich zelfs verplicht te verhuizen voor een juist aanbod. Ze voelen zich in de steek gelaten door de overheid.

Er komt één loket voor zorg voor passende ondersteuning. De inspectie zetelt daar ook en heeft doorzettingsmacht als ouders en school er niet uit komen. De inspectie beslist altijd in het belang van het kind. Op lerarenopleidingen komt een zware module Passend Onderwijs. Als het enigszins kan en gewenst is door ouders en kind kunnen klassen passend worden gemaakt voor kinderen met complexe problematiek. Kinderen maken we nooit passend. Besturen mogen qua onderwijs nooit sturen op financiën.


Fatal error: Uncaught DivisionByZeroError: Division by zero in /usr/www/users/samenta/95stellingen.nl/stelling.php:161 Stack trace: #0 {main} thrown in /usr/www/users/samenta/95stellingen.nl/stelling.php on line 161