Je hoeft niet te verhuizen voor een passende plek in het onderwijs30

>> Je hoeft niet te verhuizen voor een passende plek in het onderwijs

Status: Is een item van het coalitieakkoord
Bron:  parlement.com/9291000/d/pdfs/coalitieakkoord-2021-2025.pdf
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

Als het bij passend onderwijs mis gaat, gaat het meteen levensloopbepalend dramatisch mis. Vele ouders leuren met hun kinderen, soms voelen ze zich zelfs verplicht te verhuizen voor een juist aanbod. Ze voelen zich in de steek gelaten door de overheid.

33 eens (92%)
3 oneens (8%)Reacties op deze stelling

Bijdrage van Debbie Hengeveld:
De doorzettingsmacht van de inspectie vind ik heel erg eng klinken. Ten eerste is er vaak geen passende oplossing. Ten tweede vraag ik me af of de inspectie in staat is om te beoordelen wat er passend is voor bepaalde kinderen. Waar letten zij op, hoeveel verstand hebben ze van bepaalde problematiek, of van hoogbegaafdheid, zullen ze altijd maar iets kiezen uit het aanbod wat er toevallig in de regio is, enz. Dit zou drang, dwang enz kunnen veroorzaken, vaak ten nadele van het kind wegens onvoldoende kennis en/of mogelijkheden.

Bijdrage van Oudersjdg:
Indien het huidig aantal schoolgebouwen, veelal kleinschalig (max 250 leerlingen) behouden blijft en ingericht op behoeften, is er een passende plek te vinden voor elk kind. Noodzaak om te verhuizen is er dan niet. Indien het huidig beleid, samenvoegen en sluiten vn dit soort scholen tbv enkele IKC's wordt doorgezet zal de afstand huis-passende school te groot worden.

Bijdrage van Jan Bunnik:
Passende ondersteuning moet iedere school kunnen leveren.

Vorige stellingVolgende stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina