Leerlingen mogen zonder boete voor de school afstromen in het VO31

>> Leerlingen mogen zonder boete voor de school afstromen in het VO

Status: De Tweede Kamer heeft dit n�g niet opgepakt.
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

Scholen worden beoordeeld op de inspanningen die ze hebben verricht. De inspectie toetst niet alleen op de deugdelijkheidseisen maar stimuleert ook dat scholen zich continu verbeteren. Daarbij krijgt de Onderwijsinspectie een discretionaire bevoegdheid om bij de beoordeling van scholen meer rekening te houden met het percentage zorgleerlingen. Dit doet meer recht aan scholen die zich extra inspannen voor Passend Onderwijs. Alle perverse prikkels moeten uit het systeem en dit is de meest perverse met stip. Scholen met achterstandsleerlingen kunnen een beroep doen op extra ondersteuning, bijvoorbeeld door kleinere klassen, extra handen in de klas en extra middelen. Het gaat niet om het aantal diploma's dat je de deur uit werkt, maar om de kwaliteit van het Onderwijs dat kinderen bij de school genoten hebben. We laten de urennorm los en vervangen die door een kwaliteitsnorm.

34 eens (92%)
3 oneens (8%)Reacties op deze stelling

Bijdrage van Annemiek:
Ik heb hier niet eens gezegd omdat de wijze waarop het beschreven is de werkelijkheid wel wat geweld aan doet. Je krijgt voor afstroom geen boete en ook nu stimuleert de inspectie om te verbeteren. Als het beter was geformuleerd had ik eens gezegd want uiteraard vind ik dat leerlingen mogen afstromen.

Bijdrage van Jan Bunnik:
Wat een uitdrukking afstromen. een opschaling naar vaklui moet je zeggen.

Vorige stellingVolgende stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina