De werkomstandigheden voor lesgevenden moeten goed zijn42

>> De werkomstandigheden voor lesgevenden moeten goed zijn

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt.
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

We zien nu dat er klassen zijn met meer dan dertig leerlingen in slecht geventileerde lokalen zonder CO2 meter. Lesgeven in die omstandigheden is voor niemand goed, les krijgen is in die omstandigheden zinloos. Hier zijn ARBO-regels voor, maar deze worden niet gehandhaafd.

Docenten en leerlingen gaan voortaan maximaal 25 uur per week fysiek naar school. Wanneer een school of lokaal niet voldoet, moet die school worden gesloten en direct aangepakt worden. Een gemeente dient hierin zijn verantwoordelijkheid te nemen. Online lessen kosten veel energie en verhogen de werkdruk dus hier zal voorzichtig mee om worden gegaan. Dit alles valt onder de verantwoordelijkheid van Onderwijsinspectie.

43 eens (98%)
1 oneens (2%)Reacties op deze stelling

Bijdrage van Marja Hamers:
Als je goed onderwijs wilt moet je zorgen dat de leerkrachten hier goed voor toegerust zijn. Goede werkomstandigheden voor leerkrachten is VEEL meer dan arbo omstandigheden. Goed personeelsbeleid is m.i. veel belangrijker. De leerkracht in zijn kracht. Goede arbeidsvoorwaarden. Normale pauze’s. Geen overbodige administratie. Gezamenlijke ontwikkeling gericht op school- en kindontwikkeling. Dus ja, werkomstandigheden moeten goed zijn. Maar 25 uur fysiek naar school werkt de gezamenlijke ontwikkeling tegen. Dat lijkt mij niet de oplossing.

Bijdrage van Oudersjdg:
Hoe kan er anno 2021 uberhaupt sprake zijn van een slecht binnenklimaat op scholen? Via de lumpsum ontvangen besturen geld om een gebouw te onderhouden. Dat het aantrekkelijk is om dit niet te doen zodat bij de gemeente een aanvraag ingediend kan worden voor vervangende nieuwbouw is voor de hand liggend. Indien lumpsum, per locatie volledig transparant (en voor MR, leerkrachten en ouders inzichtelijk) zou zijn, zou dit niet voor kunnen komen.

Vorige stellingVolgende stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina