De ouderbijdrage verdwijnt25

>> De ouderbijdrage verdwijnt

Status: Er zijn Kamervragen gesteld.
Bron:  tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2022Z07315&did=2022D18351
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

De huidige ouderbijdrage vergroot de kansenongelijkheid, maakt ouders en kinderen ongemakkelijk en drijft een wig tussen klasgenoten. Ondanks dat deze bijdrage 'vrijwillig' is, wordt er nog steeds veel op gehamerd en worden ouders onder druk gezet toch te betalen.

De financiering van het onderwijs moet voldoende zijn voor de kosten van vieringen, sportdag, schoolreis en kamp. Er is nu ouderbijdrage verdwijnt bij alle scholen die publieke gelden ontvangen. Alles wat kinderen nodig hebben om de lessen te kunnen volgen wordt bekostigd, inclusief laptops en andere leermiddelen. Donaties of sponsoring zijn welkom, de school zal hier niet actief om vragen. Als iemand een ton aftrekpost nodig heeft dan mag hij die ton schenken aan een willekeurige school.

32 eens (82%)
7 oneens (18%)Reacties op deze stelling

Bijdrage van Paul A. Kirschner:
Er moet geen enkel uitgave zijn voor ouders van kinderen die onder de leerplicht vallen. Als het een plicht is dan moet de overheid het voor 100% bekostigen.

Bijdrage van Vera van Noort:
In een ideale wereld zou je inderdaad willen dat scholen zich kunnen bedruipen met het geld dat ze krijgen van de overheid. In Vlaanderen bestaat er daarom zoiets als een maximum-factuur, en maximaal bedrag dat scholen mogen vragen aan ouders. Klinkt goed? Dat is het niet. Om toch nog geld binnen te krijgen, worden er allerlei acties gehouden zoals spaghetti-avonden, kaartverkoop, koekjesverkoop, tombola's om een nieuw toestel voor de speelplaats te kunnen aanschaffen, materiaal voor de sporthal, een afdak, schoolkamp, verzin het maar. Uiteindelijk komen de kosten toch bij de ouders terecht. Dan liever via een ouderbijdrage.

Bijdrage van Oudersjdg:
Indien je er enkele jaarverslagen op nakijkt, bedragen de vrijwillige ouderbijdragen miljoenen. Nergens is een overzicht te vinden hoe de lumpsum is opgebouwd. Aannemelijk is, dat hier ook bekostiging voor schoolreisje, museumbezoek, etc. in opgenomen is.

Vorige stellingVolgende stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina