De positie van de MR wordt versterkt en beter gefaciliteerd30

>> De positie van de MR wordt versterkt en beter gefaciliteerd

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt.
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

Op veel scholen heeft de MR, door uiteenlopende redenen, onvoldoende slag- en daadkracht. Bovendien staan de meeste MR-leden al op 1-0 achterstand, omdat op bestuursniveau mensen werken met expertise op gebied van financiën, wet- en regelgeving.

De MR moet een krachtig tegenwicht zijn. Schoolbesturen moeten de uitdrukking "zonder wrijving geen glans" als basishouding hebben. Dit betekent dat de leerkrachtgeleding van de MR moet bestaan uit leraren die goed op de hoogte zijn van alle ‘ins en outs’ op het gebied van onderwijs. Zij staan in nauw contact met de beroepsvereniging en worden op de hoogte gehouden door de beroepsvereniging. De MR krijgt te allen tijde alle stukken van het bestuur. En op tijd. Tevens krijgen zij voldoende tijd om de stukken door te nemen en geld om expertise in te huren indien noodzakelijk.

32 eens (94%)
2 oneens (6%)Reacties op deze stelling

Bijdrage van Marjon Griffioen:
Ter aanvulling: leidinggevenden mogen nooit deel uitmaken van een MR. Ook niet tijdelijk. Besluiten die genomen zijn door een MR waar een leidinggevende deel van uitmaakt, dienen ongeldig verklaard te worden. Leerkrachten moeten de mogelijkheden om dit aanhangig te maken.

Bijdrage van Kasper Boers:
Naast dat ik het eens ben met de stelling, merk ik dat MR-en de neiging hebben zichzelf te ondermijnen. De SL staat nu eenmaal hiërarchisch boven de PMR-leden, PMR leden maken hun eigen rechtspositie op eigen initiatief vaak zwakker, waardoor de stem van de vloer ruimschoots minder tot zijn recht komt bij de totstandkoming van beleid.

Bijdrage van Paul Jansen:
Schaf de lumpsum af, dan kunnen de besturen verdwijnen. De directie en de docenten zijn dan weer eigenaar van het onderwijs dat zij bieden. De MR krijgt dan een heel nieuwe rol, gaat mogelijk op in een schoolraad.

Bijdrage van Oudersjdg:
Eens met de 3 eerder geplaatst reacties. Veelal heeft een bestuur een juridische afdeling, een MRlid ontvangt een vrijwilligersvergoeding. Elke locatie (ook indien er sprake is van nevenlocaties) dient een uitgebreide en eigen MR te hebben zodat intensief contact en informeren personeel en ouders ook mogelijk is. Het aantal leden en de tijd is nu te weinig om argumenten, etc. te kunnen onderzoeken. "De MR heeft toch ingestemd" is een veel gehoorde uitdrukking waardoor gevolgen ingrijpend kunnen zijn.

Bijdrage van Jan Bunnik:
Kleinere scholen maken een MR welk werkbaar

Vorige stellingVolgende stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina