De positie van de MR wordt versterkt en beter gefaciliteerd1

>> De positie van de MR wordt versterkt en beter gefaciliteerd

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt.
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

Op veel scholen heeft de MR, door uiteenlopende redenen, onvoldoende slag- en daadkracht. Bovendien staan de meeste MR-leden al op 1-0 achterstand, omdat op bestuursniveau mensen werken met expertise op gebied van financiën, wet- en regelgeving.

De MR moet een krachtig tegenwicht zijn. Schoolbesturen moeten de uitdrukking "zonder wrijving geen glans" als basishouding hebben. Dit betekent dat de leerkrachtgeleding van de MR moet bestaan uit leraren die goed op de hoogte zijn van alle ‘ins en outs’ op het gebied van onderwijs. Zij staan in nauw contact met de beroepsvereniging en worden op de hoogte gehouden door de beroepsvereniging. De MR krijgt te allen tijde alle stukken van het bestuur. En op tijd. Tevens krijgen zij voldoende tijd om de stukken door te nemen en geld om expertise in te huren indien noodzakelijk.

1 eens (100%)
0 oneens (0%)Reacties op deze stelling

Wees de eerste die reageert op deze stelling. Niemand deed dit eerder dan u.
Vorige stellingVolgende stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina