Het taal- en rekenonderwijs moet beter1

>> Het taal- en rekenonderwijs moet beter

Status: Is een item van het coalitieakkoord
Bron:  parlement.com/9291000/d/pdfs/coalitieakkoord-2021-2025.pdf
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

Een te groot deel van de kinderen verlaat laaggeletterd het PO. Hoewel de meesten wel het (lage) functioneringsniveau halen, haalt een veel te laag percentage het streefniveau.

We versterken en verbeteren het reken- en taalonderwijs door te werken met 100% bevoegde docenten. Het 1F-niveau gaat verder omhoog. De Onderwijsinspectie heeft een beoordelingskader voor iedere school dat zich focust op de resultaten lezen, schrijven en rekenen. Een school die niet voldoet gaat meteen onder curatele.

1 eens (100%)
0 oneens (0%)Reacties op deze stelling

Wees de eerste die reageert op deze stelling. Niemand deed dit eerder dan u.
Vorige stellingVolgende stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina