De kernvakken krijgen meer tijd en aandacht1

>> De kernvakken krijgen meer tijd en aandacht

Status: Is een item van het coalitieakkoord
Bron:  parlement.com/9291000/d/pdfs/coalitieakkoord-2021-2025.pdf
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

Een groot gedeelte van de lestijd wordt besteed aan andere vakken dan lezen, schrijven, rekenen en taal. Yoga, verkeer, sociaal-emotionele vorming, muziek, kunst, drama. Té veel kinderen verlaten het basisonderwijs zonder het 1S-niveau te halen. Leerkrachten ervaren tijdsdruk om goed onderwijs te geven in de kernvakken. De kernvakken zijn nu de kern niet meer.

Scholen kunnen en mogen aan een leerling pas andere vakken aanbieden zodra deze leerling voldoet aan de voortgang van de kernvakken rekenen, lezen, schrijven en taal.

1 eens (100%)
0 oneens (0%)Reacties op deze stelling

Wees de eerste die reageert op deze stelling. Niemand deed dit eerder dan u.
Vorige stellingVolgende stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina