De kernvakken krijgen meer tijd en aandacht17

>> De kernvakken krijgen meer tijd en aandacht

Status: Is een item van het coalitieakkoord
Bron:  parlement.com/9291000/d/pdfs/coalitieakkoord-2021-2025.pdf
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

Een groot gedeelte van de lestijd wordt besteed aan andere vakken dan lezen, schrijven, rekenen en taal. Yoga, verkeer, sociaal-emotionele vorming, muziek, kunst, drama. Té veel kinderen verlaten het basisonderwijs zonder het 1S-niveau te halen. Leerkrachten ervaren tijdsdruk om goed onderwijs te geven in de kernvakken. De kernvakken zijn nu de kern niet meer.

Scholen kunnen en mogen aan een leerling pas andere vakken aanbieden zodra deze leerling voldoet aan de voortgang van de kernvakken rekenen, lezen, schrijven en taal.

26 eens (74%)
9 oneens (26%)Reacties op deze stelling

Bijdrage van Otto Lauterjung:
Kunstvakken zijn net zo belangrijk. Deze vakken op een hoop gooien met ‘lichtzinniger’ activiteiten is ongenuanceerd. Kunstvakken leveren een belangrijke bijdrage aan de algemene ontwikkeling en daarmee dus samenhangend met kernvakken.

Bijdrage van Marjon Griffioen:
Eens dat de kernvakken rekenen, taal(lezen, schrijven etc.) ruim op orde moeten zijn. Daar vallen m.i. vakken op het gebied van wereldoriëntatie, kunst en muziek ook onder. Algemene kennis is belangrijker dan ooit.

Bijdrage van Jan Bunnik:
Prioriteit moet liggen bij de basisvaardigheden maar daar hoort lichamelijk opvoeding en filosofie bij.

Vorige stellingVolgende stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina