Maatwerkdiploma’s worden de norm10

>> Maatwerkdiploma’s worden de norm

Status: Is een item van het coalitieakkoord
Bron:  parlement.com/9291000/d/pdfs/coalitieakkoord-2021-2025.pdf
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

Nu zijn maatwerk diploma's mogelijk maar uitzonderlijk.

Het moet makkelijker mogelijk worden om meerdere vakken op een hoger niveau af te ronden om zo toegang te krijgen tot specifieke vervolgopleidingen. Nu moet je voor Frans op de universiteit het kernvak wiskunde hebben afgerond met een 5 op VWO. Niemand die Frans studeert heeft wiskunde nodig. Frans in je pakket is dan overigens wel handig, dàt is nu niet verplicht.

22 eens (65%)
12 oneens (35%)Reacties op deze stelling

Bijdrage van Saskia:
De gedachte achter deze stelling is nobel : iemand kan één vak op een hoger niveau afsluiten. In de praktijk zal het helaas andersom werken, met algehele daling van het niveau tot gevolg. Ik ben ervoor om de lat hoog te blijven leggen.

Bijdrage van DD:
Een paar vakken op hoger niveau of het restant op lager niveau? Eisen vervolgopleiding moeten niet omlaag dus oneens. Breed hoog opgeleid belangrijk, alleen al om je eigen kinderen later te helpen bij het huiswerk. Het spel is jong-leren, alle ballen in de lucht houden, ook de wat lastigere. Benodigde studievaardigheden komen later weer van pas.

Bijdrage van Michael:
Zonder enig overleg met de vervolgopleidingen heeft de VO-raad scholen opgezadeld met dit, op zich leuk klinkende, idee. Geen leerling heeft er iets aan, schólen gaan immers niet over het civiel effect bij toelating tot ándere opleidingen. Intussen is het onmogelijk om een goed rooster te maken als er clusters van havo en vwo vermengd zouden moeten worden. De energie op scholen kan beter besteed worden dan aan zo'n proefballonetje van bovenaf; alleen als de minister zijn verantwoordelijkheid zou nemen en eerst afspraken maakt met alle betrokken partijen heeft het zin hier verder over na te denken.

Bijdrage van Jan Bunnik:
Maatwerk is de doodsteek voor onderwijs als het op niveau aankomt.

Vorige stellingVolgende stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina