Knellend onderwijs moet passend gemaakt worden2

>> Knellend onderwijs moet passend gemaakt worden

Status: Is een item van het coalitieakkoord
Bron:  parlement.com/9291000/d/pdfs/coalitieakkoord-2021-2025.pdf
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

Scholen zijn onvoldoende in staat aan de verschillende onderwijsbehoeften te voldoen. Er is een te grote diversiteit in kwaliteit. Docenten zijn onvoldoende toegerust op deze taak. Er is weinig ondersteuning. Onderwijs past nog niet. Studenten met een beperking wachten nog altijd op een landelijke regeling voor studietoeslag en zijn nu afhankelijk van de gemeente waar zij staan ingeschreven. Dit creëert rechtsongelijkheid.

Passend waar het kan, maar op maat waar nodig. Er is een landelijke norm die garandeert dat een kind in Maastricht recht heeft op dezelfde ondersteuning als een kind uit Elahuizen. Ook de financiering is gelijkgetrokken. De geldstromen worden verantwoord en reserves gaan jaarlijks terug naar de staatskas alvorens nieuwe middelen worden overgemaakt. Er zijn geen budgettaire beperkingen aan het leerrecht. Zolang iemand kan en wil leren, moet de Staat betalen. Niet de leeftijd maar de ontwikkeling staat centraal. Passend Onderwijs is altijd mogelijk in de buurt van het kind. Als de school in de buurt dat niet kan, dan moet ze dat gaan leren.

2 eens (100%)
0 oneens (0%)Reacties op deze stelling

Wees de eerste die reageert op deze stelling. Niemand deed dit eerder dan u.
Vorige stellingVolgende stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina