Er moet op grote schaal gewerkt worden aan meer kennis en expertise op het gebied van hoogbegaafdheid en aan maatwerk voor kinderen die dreigen vast te lopen.2

>> Er moet op grote schaal gewerkt worden aan meer kennis en expertise op het gebied van hoogbegaafdheid en aan maatwerk voor kinderen die dreigen vast te lopen.

Status: De Tweede Kamer heeft dit nóg niet opgepakt.
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

Er is te weinig passend onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen. Samenwerkingsverbanden zijn verantwoordelijk voor passend onderwijs, ook voor hoogbegaafde kinderen. Zij houden echter vaak de hand op de knip voor een goed aanbod, plusgroepen, arrangementen als dat nodig is, in geval van hoogbegaafdheid. Hoogbegaafde kinderen die niet het juiste didactische aanbod en de juiste pedagogische begeleiding krijgen, lopen vast, gaan onderpresteren, stromen af, krijgen sociale problemen, raken beschadigd en/of worden verstoord in hun algehele ontwikkeling. Of ze vallen uit en komen thuis te zitten.

Vanuit de PABO en lerarenopleidingen wordt er echt gewerkt aan kennis en kunde op het gebied van hoogbegaafdheid. Elke school moet in de basis hoogbegaafde leerlingen herkennen en kunnen begeleiden. Een flink aantal scholen gaat zich daar nog extra op toeleggen. Vanuit het samenwerkingsverband is er te alle tijden geld beschikbaar voor hoogbegaafde leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben - dat is omdat zij zelf een hulpvraag hebben of omdat de school het zelf (nog) niet voldoende kan. Scholen en besturen zetten zelfstandige specialisten hoogbegaafdheid in. Plusgroepen of fulltime hoogbegaafden-scholen mogen de ouders niks extra's kosten, dit betaalt het samenwerkingsverband of het bestuur. Leerlingen die uitvallen, moeten vanuit school en samenwerkingsverband maatwerk krijgen, ook als dat betekent dat zij een tijd of langer alleen nog thuis tot leren komen. Voor (bijna) uitvallers/thuiszitters spannen school en zorg (jeugdarts) zich samen in: voor een maatwerkplan op gebied van onderwijs en zorg en ouders worden daarin ondersteund. Instanties zijn behulpzaam voor ouders in plaats van bedreigend en tegenwerkend. Veilig Thuis-meldingen in geval van thuiszitten mag niet meer voorkomen.

2 eens (100%)
0 oneens (0%)Reacties op deze stelling

Wees de eerste die reageert op deze stelling. Niemand deed dit eerder dan u.
Vorige stellingVolgende stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina