Hoogbegaafde leerlingen vallen niet meer uit en ontvangen ontwikkelingsgericht en top down onderwijs.10

>> Hoogbegaafde leerlingen vallen niet meer uit en ontvangen ontwikkelingsgericht en top down onderwijs.

Status: Is een item van het coalitieakkoord
Bron:  parlement.com/9291000/d/pdfs/coalitieakkoord-2021-2025.pdf
Mocht dit inmiddels veranderd zijn én/óf weet u meer? Mail dan Onderwijscommissie Boerenverstand!

In de huidige situatie worden hoogbegaafde leerlingen weggezet als kinderen met een diagnose. Hoogbegaafd zijn is een stoornis met perverse prikkel. Met name de creatief begaafden vallen uit omdat ze excelleren op 1 of 2 vakken en niet op alle vakken. Hierdoor worden sommige van deze leerlingen thuiszitters.

Vorm het onderwijs voor deze hoogbegaafde creatieve leerlingen en bekijk per leerling wat het nodig heeft om niet alleen te excelleren maar ook om het zwakste vak een kans te bieden. Biedt ook hier maatwerkdiploma's. Er wordt niet meer toegelaten dat leerlingen uitvallen vanwege hun slim zijn. De school heeft dan ook hoogbegaafdheids experts die (extern) geraadpleegd kunnen worden die de leerlingen ondersteunen.

13 eens (81%)
3 oneens (19%)Reacties op deze stelling

Bijdrage van Eddy Erkelens:
Er moet minder gekeken worden naar enkel cijfermatige 'hoogbegaafdheid' en resultaten van (cito-)toetsen. Hoewel er altijd gezocht wordt naar 'protocollen' en vaste eisen, kan en mag dit nooit een belemmering zijn om een kind die mogelijk hoogbegaafd is om goed te leren. Nadat de basis is aangeboden moet het mogelijk zijn om deze groep leerlingen ook een ononderbroken ontwikkeling aan te bieden.

Vorige stellingVolgende stelling


Een eigen reactie toevoegen?

Hieronder kunt u uw eigen reactie toevoegen aan deze stelling.
Alle velden zijn verplicht.

Wat is uw naam?
Hoe staat u tegenover de stelling?Wat wilt u zeggen?

Wat is uw emailadres?

Terug naar voorpagina